ชุมชนบ้านหยีเพ็ง

เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจากการเป็นเมืองท่า ที่มีชาวจีนติดต่อค้าขาย สินค้าหลัก คือ ข้าวสาร และถ่าน ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ เมืองเก่าลันตา มีบ้านเรือนเก่าแก่ เป็นอาคารไม้สองชั้น ที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ยังบ่งบอกถึงรากเหง้าวัฒนธรรมชาวจีนอยู่หลายแห่ง ปัจจุบันได้ ปรับเปลี่ยนไปเป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ของชาวเกาะลันตา ในอดีตตั้งอยู่ ณ ที่ ว่าการ อำเภอหลังเก่า และจากบ้านศรีรายาไปอีกราว 8.5 กิโลเมตร ทางด้านทิศใต้ของเกาะ ที่นั่นยังเป็นที่ตั้ง ของชุมชนชาวเลที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง คือ ชุมชน สังกะอู้ โดยเฉพาะในเทศกาลประเพณีลอยเรือชาวเล ราววัน ขึ้น 15 คํ่าเดือน 6 และเดือน

สิ่งที่น่าสนใจ

  • เป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนจากการเป็นเมืองท่า ที่มีชาวจีนติดต่อค้าขาย สินค้าหลัก คือ ข้าวสาร และถ่าน ปัจจุบันรู้จักกันดีในชื่อ
  • เมืองเก่าลันตา มีบ้านเรือนเก่าแก่ เป็นอาคารไม้สองชั้น ที่ออกแบบตามสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่ยังบ่งบอกถึงรากเหง้าวัฒนธรรมชาวจีนอยู่หลายแห่ง
  • ปัจจุบันได้ ปรับเปลี่ยนไปเป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านค้าต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมี

แพ็กเกจทัวร์ชุมชนหยีเพ็งดูทั้งหมด