ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ลับทิวเขา ณ ทุ่งหยีเพ็ง

฿750.00

รายละเอียดราคา / คน

1 คน ราคา 1,000 บาท
2 คนขึ้นไป 750 บาท
6 คนขึ้นไป 600 บาท

ราคาเด็ก

5-11 ขวบลดครึ่งราคา

ราคารถรับส่งจากที่พักมาทุ่งหยีเพ็ง

1.โซนหาดคลองดาว หาดพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองหิน ไป-กลับ 400 บาท/คัน
2.หาดคลองหิน หาดบากันเตียง ไป-กลับ 800/คัน

ทริปล่องเรือชมพระอาทิตย์ลับทิวเขา ณ ทุ่งหยีเพ็ง

฿750.00