น้ำพริกกุ้งเสียบ สุขสมพรม

฿35.00

มีส่วนผสมของกุ้งแช่บ๊วยย่าง จากทะเลในชุมชนบ้านไหนหนัง

น้ำพริกกุ้งเสียบ สุขสมพรม บ้านไหนหนัง
น้ำพริกกุ้งเสียบ สุขสมพรม

฿35.00