น้ำพริกตาแดง สุขสมพรม

฿35.00

มีส่วนผสมจากปลาหลังเขียวย่าง ซึ่งเป็นปลาทะเลจากในชุมชนบ้านไหนหนัง

น้ำพริกตาแดง สุขสมพรม บ้านไหนหนัง
น้ำพริกตาแดง สุขสมพรม

฿35.00