Author Archives: panuwat

แหลมสักซีฟู้ดแอนด์โฮมสเตย์

โฮมสเตย์ริมทะเล พร้อมร้านอาหารทะเลรสชาติดี สด อร่อย ห้อ […]

บุหลันอันดาบาบ๋ารีสอร์ท

รีสอร์ทในชุมชน ตั้งอยู่ปลายสุดของแหลมสัก สื่อถึงวัฒนธรร […]

รับแสงแรกที่ผาเขาค้อม

โปรแกรมแห่งความประทับใจยามเช้า กับการรับแสงแรกของวันที่ […]

สัมผัสวัฒนธรรมสามสาย – แตกต่างแต่ไม่แตกแยก

ชุมชนแหลมสักเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม หลอมรวมด้วยผู้คนที่มีค […]

เดิน Walkway ศึกษาธรรมชาติ

Walkway ศึกษาธรรมชาติบริเวณเขาช้างหมอบ เกิดจากความร่วมม […]

ปลูกกล้วยไม้คืนป่า – CSR แบบสวยงาม

เขาช้างหมอบเป็นแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติของกล้วยไม้พื้นถิ […]

พายคายัค-สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด

ทะเลอันดามันโอบล้อมผืนดินแหลมสักทั้งสามด้าน และมีแนวเขา […]