ปลูกจากฝากใจ – CSR สร้างอาชีพ

“ต้นจาก” เคยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของชุมชนแหลมสัก ต้นจากให้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ เอาใบมาทำเป็นตับจากมุงหลังคา, เอามาเป็นส่วนประกอบทำขนมจาก, ลูกจากเอามาทานสดๆ หรือทำเป็นลูกจากลอยแก้วก็อร่อยยิ่งนัก และต้นจากยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลชายฝั่งได้เป็นอย่างดี เช่น ปูดำ(ปูทะเล) หอยต่างๆ มากมายหลายชนิด นอกจากนี้ต้นจากยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งได้อีกด้วย ที่ผ่านมาต้นจากล้มหายตายจากไปอย่างมากเนื่องจากการถูกรุกรานจากการทำนากุ้ง ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่นกันฟื้นฟูให้ต้นจากได้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์เพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการช่วยกันเพาะพันธุ์ต้นจากแล้วนำไปปลูกบริเวณริมฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทำกิจกรรม CSR “ปลูกจากฝากใจ” โดยซื้อต้นกล้าจากกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นจาก แล้วนำไปปลูกในบริเวณที่ชุมชนจัดเตรียมไว้ ซึ่งจะเป็นการมอบประโยชน์ให้แก่ชุมชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *